Over PHOS uitgeverij

PHOS uitgeverij beoogt een aantal eerder verschenen losse studiebladen en bijbelstudies van Cees Visser in boekvorm uit te geven. Daarbij zijn de studies door de auteur geactualiseerd en aangevuld met nieuwe inzichten en onderwerpen.  In totaal zijn er vijf boeken verschenen. De serie boeken draagt als titel ‘Gods plan met mensen’.

Wij hopen met deze uitgaven eraan te mogen bijdragen dat het heerlijke evangelie van Jezus Christus als een licht in uw leven mag schijnen.


"Want de God die gesproken heeft: Licht schijne uit het duister, heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus."
2 Korinthiërs 4:6